Wat is Crawl Budget?

Wat is Crawl Budget? Het Crawl budget staat voor het aantal keer per periode dat jouw websitepagina’s worden geïndexeerd door Google. Dit wordt uitgevoerd door een robot die vervolgens alle data van jouw website opslaat in een index. Je kunt zelf weinig invloed uitoefenen op de hoogte van het crawl budget omdat dit externe factoren zijn, namelijk de autoriteit van je website.

Hetgeen waar je wel invloed op uit kan oefenen is de snelheid van de website, dit is een onderdeel van de autoriteit.

Snelheid website verbeteren

De snelheid van een website is een belangrijke factor geworden om betere posities te halen in de zoekresultaten. De laadtijd is voor zowel bezoekers als zoekmachines belangrijk. Websites met een trage laadtijd, worden gaandeweg anders gewaardeerd, wat kan resulteren in lagere posities en verlies in verkeer.  De onderstaande optimalisatie-items kunnen de snelheid en de crawl-budget van de website verbeteren:

Leverage browser caching

Browser caching verbetert de laadtijd. De website laad slechts een keer en na een volgend identiek verzoek naar de server, hoeven de elementen die geladen worden niet opnieuw berekend te worden.

JavaScript en CSS boven de fold blokkeren

Zoekmachines hebben moeite met het lezen van JavaScript. Als er veel JavaScript in de broncode staat dan is dat terug te zien de laadtijd. Voor elk Javascript-element moet een berekening worden gemaakt.

In de praktijk zien we vaak dat plugins of extensies hier deels verantwoordelijk voor zijn. De ideale situatie is om één JavaScript-bestand voor de website te hanteren. Wel moet dan bekeken worden of dit niet van invloed is op de weergave van de website of dat er functies vervallen.

Website Scan uitvoeren

Benieuwd hoe jouw website presteert op dit belangrijke onderdeel? Ik help je graag met het in kaart brengen van de zwakke punten op je website. Dit doe ik door een uitgebreide website scan te maken. Je ontvangt een gedetailleerd rapport met daarin alle verbeterpunten. Na het uitvoeren van het rapport zul je hoger ranken in Google.